Chào Mừng Tết Thầy Trò 20/11

Chào Mừng Tết Thầy Trò 20/11

| |Tin tức

[ThaiHaBooks] Người Thầy là người thay đổi được những đứa trẻ, giúp chúng biết đọc, biết viết, biết sống sao cho thành người...Người Thầy là những người truyền tải tri thức, hướng dẫn cách suy nghĩ bằng trí óc. Là người chắp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ con trẻ, học sinh, sinh viên.

Cảm ơn những người Thầy với phương pháp dạy đặc biệt đã giúp biết bao thế hệ học trò trưởng thành.

Nhân Tết Thầy Trò 20/11 năm nay, từ ngày 15/11 - 20/11/2019, ThaiHaBooks tặng:

Tặng 35% giá bìa khi mua các cuốn sách chào mừng Tết Thầy trò :
- 𝘛𝘩𝘢̂̀𝘺 𝘤𝘰̂ 𝘨𝘪𝘢́𝘰 𝘩𝘢̣𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘶́𝘤 𝘴𝘦̃ 𝘵𝘩𝘢𝘺 đ𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘨𝘪𝘰̛́𝘪 𝘵𝘢̣̂𝘱 1 & 𝘵𝘢̣̂𝘱 2 (http://bit.ly/Thay-co-giao-hanh-phuc)
- 𝘕𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘛𝘩𝘢̂̀𝘺 đ𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘪𝘦̂𝘯 (http://bit.ly/Nguoi-Thay-dau-tien)
- 𝘕𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘦𝘰 𝘩𝘺 𝘷𝘰̣𝘯𝘨 (http://bit.ly/Nguoi-gieo-hy-vong)
- 𝘝𝘪𝘦̂́𝘵 𝘭𝘦̂𝘯 𝘩𝘺 𝘷𝘰̣𝘯𝘨 (http://bit.ly/Viet-len-hy-vong)

Tặng 20% khi mua bộ lịch Thư pháp Làng Mai 2020 và các sách khác.
http://bit.ly/Lich-Thu-phap-lang-mai-2020

Quà tặng:
- Hóa đơn > 560.000đ: tặng 1 cuốn lịch bàn 2020
- Hóa đơn > 1.020.000đ: tặng 1 cuốn lịch treo tường

Chương trình áp dụng khi mua sách Online và trực tiếp tại hệ thống Nhà sách Thái Hà. 
Online: https://nhasachthaiha.vn/
Hệ thống nhà sách
𝘏𝘈̀ 𝘕𝘖̣̂𝘐
- 119𝘊5 𝘛𝘰̂ 𝘏𝘪𝘦̣̂𝘶, 𝘗. 𝘕𝘨𝘩𝘪̃𝘢 𝘛𝘢̂𝘯, 𝘘. 𝘊𝘢̂̀𝘶 𝘎𝘪𝘢̂́𝘺 -- 𝘚đ𝘵: 024 6281 3638
- 𝘗𝘩𝘰̂́ 𝘴𝘢́𝘤𝘩 𝘏𝘢̀ 𝘕𝘰̣̂𝘪, đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 19/12, 𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘏𝘶̛𝘯𝘨 Đ𝘢̣𝘰, 𝘘. 𝘏𝘰𝘢̀𝘯 𝘒𝘪𝘦̂́𝘮 -- 𝘚đ𝘵: 024 2211 6161
𝘛𝘱.𝘏𝘊𝘔
- 88/28 Đ𝘢̀𝘰 𝘋𝘶𝘺 𝘈𝘯𝘩, 𝘗.9, 𝘘. 𝘗𝘩𝘶́ 𝘕𝘩𝘶𝘢̣̂𝘯 -- 𝘚đ𝘵: 028 6276 1719
- Đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘴𝘢́𝘤𝘩 𝘛𝘱.𝘏𝘊𝘔, đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂̃𝘯 𝘝𝘢̆𝘯 𝘉𝘪̀𝘯𝘩, 𝘘.1 -- 𝘚đ𝘵: 028 3822 3340

Trân trọng!