Sách Kinh Tế

- 20 %
Phụ nữ thông minh không ở góc văn phòng

Giá khuyến mại 55,200₫

Giá cũ: 69,000₫

- 20 %
Luật hấp dẫn – 5 bước thực hành

Giá khuyến mại 71,200₫

Giá cũ: 89,000₫

- 20 %
Lãnh đạo đúng cách: Đừng quàng quạc vào mặt nhân viên

Giá khuyến mại 33,600₫

Giá cũ: 42,000₫

- 20 %
Lột trần CEO

Giá khuyến mại 71,200₫

Giá cũ: 89,000₫

- 20 %
Quản lý Nghiệp

Giá khuyến mại 39,200₫

Giá cũ: 49,000₫

- 20 %
Năng đoạn Kim Cương

Giá khuyến mại 76,000₫

Giá cũ: 95,000₫