Sách Kinh Tế

- 25 %
Bộ sách Lãnh đạo kiệt xuất

Giá khuyến mại 265,500₫

Giá cũ: 354,000₫

- 25 %
Bộ Nghệ thuật thuyết phục đỉnh cao

Giá khuyến mại 140,250₫

Giá cũ: 187,000₫

- 25 %
Bộ Khởi nghiệp

Giá khuyến mại 366,000₫

Giá cũ: 488,000₫

- 25 %
Bộ Quảng cáo & Sáng tạo

Giá khuyến mại 366,000₫

Giá cũ: 488,000₫

- 25 %
Bộ Lãnh đạo cùng John Maxwell

Giá khuyến mại 238,500₫

Giá cũ: 318,000₫

- 20 %
Khát vọng Việt: Vì sao đất nước ta còn nghèo?

Giá khuyến mại 68,000₫

Giá cũ: 85,000₫

- 25 %
Bộ Win to win

Giá khuyến mại 133,500₫

Giá cũ: 178,000₫

- 25 %
Bộ Luật hấp dẫn

Giá khuyến mại 159,750₫

Giá cũ: 213,000₫

- 25 %
Bộ Chỉ số thành công

Giá khuyến mại 141,750₫

Giá cũ: 189,000₫

- 25 %
Bộ Brian Tracy

Giá khuyến mại 96,000₫

Giá cũ: 128,000₫

- 25 %
Bộ Jim Rohn

Giá khuyến mại 242,250₫

Giá cũ: 323,000₫

- 25 %
Bộ Thịnh vượng tài chính

Giá khuyến mại 118,500₫

Giá cũ: 158,000₫

- 25 %
Bộ Đọc vị bất kỳ ai

Giá khuyến mại 118,500₫

Giá cũ: 158,000₫

- 25 %
Bộ Giao tiếp bất kỳ ai

Giá khuyến mại 69,000₫

Giá cũ: 92,000₫

- 25 %
Bộ Marketing kiểu Nhật

Giá khuyến mại 119,250₫

Giá cũ: 159,000₫

- 25 %
Bộ Khát vọng Việt

Giá khuyến mại 234,000₫

Giá cũ: 312,000₫

- 25 %
Bộ Tư duy lãnh đạo thế kỷ 21

Giá khuyến mại 130,500₫

Giá cũ: 174,000₫

- 25 %
Bộ Disney & Pixar: Sau ánh hào quang

Giá khuyến mại 220,500₫

Giá cũ: 294,000₫

- 25 %
Bộ Những câu chuyện kinh điển trong kinh doanh

Giá khuyến mại 176,250₫

Giá cũ: 235,000₫

- 25 %
Bộ sách truyền cảm hứng của Simon Sinek

Giá khuyến mại 156,000₫

Giá cũ: 208,000₫