Debra Fine

- 20 %
SMALL TALK – Nói chi khi chẳng biết nói gì?

Giá khuyến mại 52,000₫

Giá cũ: 65,000₫

- 25 %
Bộ Giao tiếp bất kỳ ai

Giá khuyến mại 69,000₫

Giá cũ: 92,000₫

- 20 %
The Big Talk

Giá khuyến mại 39,200₫

Giá cũ: 49,000₫

- 20 %
The fine art of Small Talk

Giá khuyến mại 44,000₫

Giá cũ: 55,000₫