Thẩm Thạch Khê

- 20 %
Giấc mộng sói vương
- 20 %
Chó ngao độ hồn
- 20 %
Chim ưng tao ngộ
- 20 %
Hầu phi tâm kế