Báo cáo Kinh tế Thường niên 2015

Sách Kinh Tế

Hết hàng: Hết hàng

  • Tags:

[Thaihabooks] Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2015, với tựa đề Tiềm năng hội nhập, thách thức hội nhập, đi sâu vào phân tích những đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế đang diễn ra nhanh chóng và sâu rộng.

Báo cáo gồm 7 Chương và 8 Phụ lục, cung cấp cái nhìn toàn cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm 2014 và viễn cảnh 2015, tập trung vào các thuận lợi, khó khăn và thách thức trong biến trình hội nhập hiện nay. Báo cáo dành một chương đề cập đến những bất ổn của cơ chế tỷ giá ở Việt Nam, cũng như phương pháp xác định mức tỷ giá cân bằng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Tiếp đó, Báo cáo phân tích mức độ lành mạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong những năm sau thời kỳ bất ổn vĩ mô. Phần hội nhập quốc tế đánh giá cả về định lượng và định hình tác động của hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến nền kinh tế. Kết quả cho thấy mặc dù hiệp định TPP tạo điều kiện cải thiện tăng trưởng kinh tế, một số khu vực không có nhiều lợi thế so sánh như ngành chăn nuôi sẽ không tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Tính bền vững và hiệu quả của một khu vực công nghiệp quan trọng khác là ngành lúa gạo cũng được phân tích sâu trong một chương riêng biệt của báo cáo.

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam của VEPR là chuỗi báo cáo được xuất bản hàng năm nhằm tổng kết những thành tựu và khó khăn, cơ hội và thách thức của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời thảo luận có chọn lọc một số vấn đề kinh tế lớn ở mức chuyên sâu. Báo cáo là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu cũng như tất cả những ai quan tâm đến các vấn đề kinh tế hiện nay tại Việt Nam.

Các giải thưởng dành cho chuỗi báo cáo:

– Giải thưởng Sách đẹp 2012 dành cho Báo cáo Thường niên kinh tế Việt Nam 2012 – Nền kinh tế trước ngã ba đường bản tiếng Anh.

– Giải thưởng Bảo Sơn 2012 vì sự nghiệp phát triển bền vững, dành cho chuỗi Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2009-2012.

– Giải thưởng Sách Hay 2013, hạng mục Kinh tế, thể loại Sách biết, dành cho Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2012: Đối diện thách thức tái cơ cấu kinh tế bản tiếng Việt.

– Giải Đồng Sách Hay, Giải thưởng Sách Việt Nam lần thứ 21 – 2015 dành cho Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2014: Những ràng buộc đối với tăng trưởng.

Thông tin về đơn vị thực hiện:

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH (VEPR) được thành lập ngày 7/7/2008, là trung tâm nghiên cứu trực thuộc Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội. VEPR có tư cách pháp nhân, đặt trụ sở chính tại Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mục tiêu của VEPR là thực hiện các nghiên cứu kinh tế và chính sách nhằm giúp nâng cao chất lượng ra quyết định của các cơ quan hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các nhóm lợi ích, dựa trên sự thấu hiểu bản chất của những vận động kinh tế và quá trình điều hành chính sách vĩ mô ở Việt Nam. Hoạt động chính của VEPR bao gồm phân tích định lượng và định tính các vấn đề của nền kinh tế Việt Nam và tác động của chúng tới các nhóm lợi ích; tổ chức các hội thảo đối thoại chính sách với mục đích tạo điều kiện cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức xã hội cùng gặp gỡ, trao đổi nhằm đề xuất giải pháp cho các vấn đề chính sách quan trọng hiện hành; đồng thời, tổ chức các khóa đào tạo cao cấp về kinh tế, tài chính và phân tích chính sách.

Công ty CP Sách Thái Hà trân trọng giới thiệu!

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm mới nhất