Dạy con dùng tiền

Keon Chee, Adam Khoo
55,200₫

Giá gốc: 69,000₫

Sản phẩm chỉ có tại Hà Nội

Sách dành cho các bậc phụ huynh muốn hướng dẫn cho con em mình về giá trị của đồng tiền, những quan niệm về cách chi tiêu và làm ra tiền, đồng thời bảo đảm và phát huy được những giá trị gia đình, thông qua kinh nghiệm sống và những câu chuyện thực tế của tác giả.    

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm mới nhất