HOT DEAL THÁNG 8

HOT DEAL THÁNG 8

| |Tin tức

[ThaiHaBooks] Từ ngày 24/08 - 31/08/2019, ThaiHaBooks gửi tới Quý bạn đọc chương trình mua sách với ưu đãi lên tới 80%.

𝐊𝐡𝐢 𝐦𝐮𝐚 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐚̣𝐢 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐇𝐚̀ 𝐯𝐨̛́𝐢:

Đ𝐨̛𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 > 𝟔𝟔𝟔𝐤 khách hàng có thế mua 1 trong 3 cuốn: 
1.Tranh tết - giấy thường: ̵1̵6̵9̵k̵ => 39k
2.Tranh tết - bản đặc biệt giấy kraf: ̵2̵6̵9̵k̵ => 59k
3.Tam tạng pháp số: ̵4̵4̵9̵k̵ => 99k

Đ𝐨̛𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 > 𝟑𝟑𝟑𝐤 khách hàng có thể mua 1 trong 3 cuốn:  
1. Hạt nắng bồ đề: ̵8̵9̵k̵ => 19k
2. Con đường hoa trái: ̵4̵2̵k̵ => 10k
3. Cõi bụt bao dung: ̵4̵3̵k̵ => 10k

Các bạn xem thông tin sách Thái Hà xuất bản tại: https://nhasachthaiha.vn/

Trân trọng!