Sách Kinh Tế

- 25 %
Đọc thấu tâm can

Giá khuyến mại 96,750₫

Giá cũ: 129,000₫

- 25 %
Tận hưởng thời gian

Giá khuyến mại 96,750₫

Giá cũ: 129,000₫

- 25 %
Khám phá sứ mệnh với câu hỏi tại sao

Giá khuyến mại 74,250₫

Giá cũ: 99,000₫

- 20 %
Tỷ phú không tiền - Chuck Feeney đã bí mật cho đi của cải như thế nào
- 25 %
Bộ sách Kinh tế số - Cơ hội và thách thức

Giá khuyến mại 732,750₫

Giá cũ: 977,000₫

- 25 %
Doanh nghiệp siêu nhỏ for Dummies

Giá khuyến mại 164,250₫

Giá cũ: 219,000₫

- 25 %
Muji - Đơn giản là hoàn mỹ

Giá khuyến mại 89,250₫

Giá cũ: 119,000₫

- 25 %
Dữ liệu lớn cho doanh nghiệp nhỏ for dummies

Giá khuyến mại 119,250₫

Giá cũ: 159,000₫

- 25 %
Thất bại là mẹ thành công

Giá khuyến mại 66,750₫

Giá cũ: 89,000₫

- 25 %
Phụ nữ hiện đại không ngại tự tin

Giá khuyến mại 74,250₫

Giá cũ: 99,000₫

- 25 %
Ứng dụng chiến lược quân sự trong kinh doanh

Giá khuyến mại 66,750₫

Giá cũ: 89,000₫

- 25 %
Bộ sách Định hình cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Giá khuyến mại 194,250₫

Giá cũ: 259,000₫

- 25 %
Bộ Quản lý bằng thiện chí

Giá khuyến mại 133,500₫

Giá cũ: 178,000₫

- 25 %
Quản lý bằng thiện chí - Thực hành

Giá khuyến mại 66,750₫

Giá cũ: 89,000₫

- 25 %
Quản lý bằng thiện chí - Nguyên tắc

Giá khuyến mại 66,750₫

Giá cũ: 89,000₫

- 25 %
- 25 %
Khí phách nữ nhân nơi công sở

Giá khuyến mại 74,250₫

Giá cũ: 99,000₫

- 25 %
Thuật lãnh đạo trong khủng hoảng và biến động

Giá khuyến mại 116,250₫

Giá cũ: 155,000₫

- 25 %