Sách Kinh Tế

- 20 %
Chấn hưng Nhật Bản

Giá khuyến mại 105,600₫

Giá cũ: 132,000₫

- 20 %
Cỗ máy tri giác - Kỷ nguyên của trí thông minh nhân tạo

Giá khuyến mại 71,200₫

Giá cũ: 89,000₫

- 25 %
Bộ sách Real Life: Bắt đầu một cuộc sống mới

Giá khuyến mại 111,000₫

Giá cũ: 148,000₫

- 20 %
Tư duy hội nhập: Chìa khóa Bình an, Hạnh phúc và Thành công

Giá khuyến mại 68,000₫

Giá cũ: 85,000₫

- 20 %
Châu Á chuyển mình

Giá khuyến mại 135,200₫

Giá cũ: 169,000₫

- 20 %
Real Confidence: Không còn cảm giác nhỏ bé và bắt đầu trở nên can đảm
- 20 %
Real Focus: Kiểm soát và bắt đầu cuộc sống bạn mong muốn

Giá khuyến mại 55,200₫

Giá cũ: 69,000₫

- 20 %
Pháp lý M&A căn bản

Giá khuyến mại 92,800₫

Giá cũ: 116,000₫

- 20 %
- 20 %
Bản lĩnh: Mảnh ghép còn thiếu cho thành công của bạn

Giá khuyến mại 79,200₫

Giá cũ: 99,000₫

- 25 %
Bộ sách 5 giây thay đổi suy nghĩ để cải thiện 90% hiệu suất
- 20 %
Quản lý thời gian for dummies

Giá khuyến mại 135,200₫

Giá cũ: 169,000₫

- 20 %
5 giây thay đổi suy nghĩ để cải thiện 90% hiệu suất (minh họa)
- 20 %
Ngôn ngữ cơ thể for dummies

Giá khuyến mại 111,200₫

Giá cũ: 139,000₫

- 25 %
Bộ sách Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Giá khuyến mại 161,250₫

Giá cũ: 215,000₫

- 20 %
Trí thông minh cảm xúc for Dummies

Giá khuyến mại 120,000₫

Giá cũ: 150,000₫

- 20 %
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Giá khuyến mại 103,200₫

Giá cũ: 129,000₫

- 20 %
Quản lý dự án for dummies

Giá khuyến mại 135,200₫

Giá cũ: 169,000₫

- 20 %
Nguyên tắc thiết kế slide chuẩn TED

Giá khuyến mại 52,000₫

Giá cũ: 65,000₫