Sách Biz

- 20 %
Hoạt động công chứng: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Giá khuyến mại 228,000₫

Giá cũ: 285,000₫

- 20 %
Từ thương hiệu và chất lượng đến tuyển sinh hiệu quả

Giá khuyến mại 119,200₫

Giá cũ: 149,000₫

- 20 %
- 20 %
Nghề tay trái không tay trắng

Giá khuyến mại 87,200₫

Giá cũ: 109,000₫

- 20 %
Đầu tư dễ như đi xe đạp - Tập 1: Nền tảng

Giá khuyến mại 230,400₫

Giá cũ: 288,000₫

- 20 %
Happy Organizations (Bản tiếng Anh)

Giá khuyến mại 151,200₫

Giá cũ: 189,000₫

- 20 %
- 20 %
Kinh doanh vì cộng đồng - Chìa khoá cho xã hội mới

Giá khuyến mại 79,200₫

Giá cũ: 99,000₫

- 20 %
Bàn về đam mê

Giá khuyến mại 151,200₫

Giá cũ: 189,000₫

- 20 %
Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm và logistics

Giá khuyến mại 143,200₫

Giá cũ: 179,000₫

- 20 %
Khoa học thần kinh dành cho các nhà lãnh đạo

Giá khuyến mại 159,200₫

Giá cũ: 199,000₫

- 20 %
Con à, con là chủ của doanh nghiệp đấy

Giá khuyến mại 159,200₫

Giá cũ: 199,000₫

- 25 %
Bộ sách Mô hình kinh doanh tối ưu

Giá khuyến mại 267,000₫

Giá cũ: 356,000₫

- 20 %
NFT Master - Từ tay mơ đến bậc thầy

Giá khuyến mại 119,200₫

Giá cũ: 149,000₫

- 20 %
Khám phá bí mật ChatGPT và AI đỉnh cao

Giá khuyến mại 228,800₫

Giá cũ: 286,000₫

- 20 %
Cuộc cách mạng tiền sạch

Giá khuyến mại 127,200₫

Giá cũ: 159,000₫

- 25 %
Bộ sách Lời khuyên đầu tư từ Warrren Buffett

Giá khuyến mại 153,000₫

Giá cũ: 204,000₫

- 20 %
Warren Buffett - Chân dung qua những câu nói

Giá khuyến mại 71,200₫

Giá cũ: 89,000₫

- 20 %