Sách Kinh Tế

- 20 %
Nguyên tắc thiết kế slide chuẩn TED

Giá khuyến mại 52,000₫

Giá cũ: 65,000₫

- 20 %
Hội chứng Uniqlo

Giá khuyến mại 68,000₫

Giá cũ: 85,000₫

- 20 %
Mọi điều bạn biết về kinh doanh đều sai

Giá khuyến mại 55,200₫

Giá cũ: 69,000₫

- 20 %
Biết hỏi mới là giỏi

Giá khuyến mại 44,000₫

Giá cũ: 55,000₫

- 20 %
Quản lý hiệu quả tài sản công

Giá khuyến mại 100,800₫

Giá cũ: 126,000₫

- 20 %
30 giây ma thuật trong diễn thuyết

Giá khuyến mại 36,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 20 %
Đọc vị bất kỳ ai - Áp dụng trong doanh nghiệp

Giá khuyến mại 71,200₫

Giá cũ: 89,000₫

- 25 %
Bộ Đào Xuân Khương

Giá khuyến mại 86,250₫

Giá cũ: 115,000₫

- 25 %
Bộ sách Truyền cảm hứng

Giá khuyến mại 170,250₫

Giá cũ: 227,000₫

- 25 %
Bộ sách Lãnh đạo kiệt xuất

Giá khuyến mại 265,500₫

Giá cũ: 354,000₫

- 25 %
Bộ Nghệ thuật thuyết phục đỉnh cao

Giá khuyến mại 140,250₫

Giá cũ: 187,000₫

- 25 %
Bộ Khởi nghiệp

Giá khuyến mại 366,000₫

Giá cũ: 488,000₫

- 25 %
Bộ Quảng cáo & Sáng tạo

Giá khuyến mại 366,000₫

Giá cũ: 488,000₫

- 25 %
Bộ Lãnh đạo cùng John Maxwell

Giá khuyến mại 238,500₫

Giá cũ: 318,000₫

- 20 %
Khát vọng Việt: Vì sao đất nước ta còn nghèo?

Giá khuyến mại 68,000₫

Giá cũ: 85,000₫

- 25 %
Bộ Win to win

Giá khuyến mại 133,500₫

Giá cũ: 178,000₫

- 25 %
Bộ Luật hấp dẫn

Giá khuyến mại 150,750₫

Giá cũ: 201,000₫

- 25 %
Bộ Chỉ số thành công

Giá khuyến mại 141,750₫

Giá cũ: 189,000₫

- 25 %
Bộ Brian Tracy

Giá khuyến mại 96,000₫

Giá cũ: 128,000₫