Lãnh đạo quản lý

- 20 %
7 bài học lãnh đạo trong khủng hoảng

Giá khuyến mại 60,000₫

Giá cũ: 75,000₫

- 20 %
Big data cho nhà quản lý

Giá khuyến mại 119,200₫

Giá cũ: 149,000₫

- 25 %
- 25 %
Bộ sách của TS Đào Xuân Khương

Giá khuyến mại 141,000₫

Giá cũ: 188,000₫

- 25 %
- 25 %
Bộ sách Kinh điển về khởi nghiệp

Giá khuyến mại 483,000₫

Giá cũ: 644,000₫

- 25 %
Bộ sách Mô hình kinh doanh tối ưu

Giá khuyến mại 267,000₫

Giá cũ: 356,000₫

- 25 %
Bộ sách Phát triển doanh nghiệp bền vững

Giá khuyến mại 432,000₫

Giá cũ: 576,000₫

- 20 %
- 20 %
- 20 %
Happy Organizations (Bản tiếng Anh)

Giá khuyến mại 151,200₫

Giá cũ: 189,000₫

- 20 %
Khoa học thần kinh dành cho các nhà lãnh đạo

Giá khuyến mại 159,200₫

Giá cũ: 199,000₫

- 20 %
Khởi Chánh Nghiệp: Đưa phẩm chất của Đức Phật vào sự nghiệp
- 20 %
Kinh điển về khởi nghiệp - Thực hành

Giá khuyến mại 215,200₫

Giá cũ: 269,000₫

- 20 %
Kinh doanh vì cộng đồng - Chìa khoá cho xã hội mới

Giá khuyến mại 79,200₫

Giá cũ: 99,000₫

- 20 %
Lãnh đạo phục vụ

Giá khuyến mại 119,200₫

Giá cũ: 149,000₫

- 20 %
Mô hình chất lượng dịch vụ trong bán lẻ

Giá khuyến mại 71,200₫

Giá cũ: 89,000₫

- 20 %
Mô hình kinh doanh tối ưu: Công cụ và áp dụng

Giá khuyến mại 63,200₫

Giá cũ: 79,000₫

- 20 %
Mô hình phân phối và bán lẻ

Giá khuyến mại 79,200₫

Giá cũ: 99,000₫

- 20 %
Nhỏ là đẹp

Giá khuyến mại 135,200₫

Giá cũ: 169,000₫