Bộ ấm trăng vàng/ trăng xanh

Hết hàng: Hết hàng

Sản phẩm chỉ có tại Hà Nội 

[ThaiHaBooks] 

Bộ Ấm gồm: 

- 1 ấm trà

- 6 chén nhỏ

Màu sắc: Vàng/ Xanh

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm mới nhất