Con đường chuyển hóa

Thích Nhất Hạnh
57,000₫

Giá gốc: 76,000₫

[Thaihabooks] Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm và kinh Quán Niệm Hơi Thở là hai kinh gối đầu giường của các vị khuất sĩ thời Bụt còn tại thế và là nền tảng của nếp sống thiền tập đạo Bụt.

Sách Con Đường Chuyển Hóa của thiền sư Thích Nhất Hạnh là những hướng dẫn cụ thể để chúng ta tiếp xúc được suối nguồn thiền tập của đạo Bụt. Hơn thế nữa, tác giả còn hiến tặng những phương pháp thực hành thực tế giúp hành giả trải nghiệm được nếp sống tỉnh thức trong đời sống hàng ngày.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói rằng ngày phát hiện ra hai bản kinh này, Ngài thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Mục lục:
  1. Lời giới thiệu
  2. Kinh Bốn lĩnh vực quán niệm
  3. Chút ít lịch sử
  4. Đại ý, tên kinh và nội dung
  5. Phương pháp hành trì
  6. Những nguyên tắc căn bản để hành trì kinh bốn lĩnh vực quán niệm
  7. Đối chiếu sơ lược các tụng bản
  8. Kinh niệm xứ
  9. Kinh con đường vào duy nhất

Công ty CP Sách Thái Hà trân trọng giới thiệu!

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm mới nhất