Phân tích khách hàng for dummies

Jeff Sauro
183,200₫

Giá gốc: 229,000₫

[ThaiHaBooks] Phân tích khách hàng for dummies viết về việc sử dụng dữ liệu để đưa ra những quyết định đúng đắn hơn về khách hàng và vì khách hàng. Đọc sách bạn sẽ tìm hiểu về những phương thức hữu hiệu giúp bạn có thể lượng hoá hành trình của khách hàng trước, trong và sau mỗi trải nghiệm về sản phẩm hoặc dịch vụ. Bạn sẽ khám phá những phương thức và thông số đo lường nhằm cải thiện trải nghiệm của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu.

Cuốn sách gồm 5 phần:

Phần 1: Bắt đầu với phân tích khách hàng.

Tìm hiểu chính xác phân tích khách hàng là gì.

Đo lường chính xác với các dữ liệu định lượng và định tính.

Thu thập các dữ liệu mô tả, hành vi, tương tác, và thái độ từ khách hàng.

Lựa chọn những thông số đo lường, phương thức, và công cụ phù hợp.

Phần 2: Xác định khách hàng.

Thực hiện phân khúc khách hàng để khoanh vùng mục tiêu tốt hơn.

Hiểu rõ các phân khúc khách hàng hơn với hồ sơ nhân vật khách hàng.

Tìm hiểu những giá trị mà các khách hàng khác nhau mang đến cho công ty.

Phần 3: Phân tích hành trình khách hàng.

Xác định hành trình mà một khách hàng trải qua với công ty hoặc sản phẩm của bạn.

Tìm hiểu những suy nghĩ của khách hàng về công ty và thương hiệu của bạn.

Hỏi khách hàng về thái độ của họ đối với trải nghiệm về một sản phẩm hoặc dịch vụ.

Lượng hóa các quyết định và quá trình chuyển đổi của khách hàng.

Theo dõi hành vi sau mua của khách hàng.

Phần 4: Phân tích để phát triển sản phẩm.

Tìm hiểu những kỳ vọng của khách hàng đối với các sản phẩm của công ty bạn.

Thử nghiệm các đặc điểm của sản phẩm để đánh giá mức độ dễ sử dụng của chúng.

Cải thiện chức năng điều hướng và mức độ dễ tìm kiếm thông tin trên website và trong các sản phẩm của bạn.

Phần 5: Danh sách mười điều.

Tránh những sai lầm trong phân tích.

Khám phá những nhu cầu chưa được đáp ứng của khách hàng.

Cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Thông tin tác giả:

Jeff Sauro là nhà phân tích thống kê được đào tạo về Six-Sigma và là người tiên phong trong viẹc định lượng trải nghiệm khách hàng. Ông viết chuyên mục hàng tuần tại measureu.com và là diễn giả được mời tại các công ty Fortune 500, hội nghị trong ngành.

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà trân trọng giới thiệu!

Thông tin về cuốn sách:

Tên sách

Phân tích khách hàng for dummies

Tác giả

Jeff Sauro

Dịch giả

Khánh Trang

Giá

229,000đ

Số trang

492 trang

Nhà xuất bản

Công thương

Khổ

18.7x23.5cm

Barcode

ISBN

8935280910485

9786043620894

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm mới nhất