Thiền Vipassana não bộ: Đường đến chân hạnh phúc

Phước Tuệ Từ

Hết hàng: Hết hàng

[ThaiHaBooks] Khi bạn cầm được quyển sách này trên tay thì tôi và bạn là hữu duyên, không có gì là tình cờ, chúng ta đã có thể là bạn đồng hành trên con đường tâm linh nhiều đời nhiều kiếp rồi nay cơ duyên đã đến nên chúng ta hội ngộ. Cuốn sách này chia sẻ con đường tầm đạo, quá trình hành thiền và kinh nghiệm thưc chứng của tôi trên 20 năm. Mục đích của cuộc hành trình này là thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi sự thống trị của tham sân si và đạt đến hạnh phúc tối hậu.
Bây giờ xin mời các bạn bước vào cuộc du hành lý thú nhất trong đời bạn, cuộc du hành nội tâm qua phương pháp Thiền Vipassana Não Bộ để đạt tới chân hạnh phúc, bạn sẽ khám phá ra bộ não của bạn được lập trình để hoạt động như thế nào? Bạn thực sự là ai? Cuộc đời bạn có nghĩa lý gì? Sự thật tuyệt đối là gì? Nguồn gốc của sự sống? Phương pháp hành thiền? Luật nhân quả là gì? Sự hình thành của các thế giới?
Phước Tuệ Từ

Tác giả:

Thầy Phước Tuệ Từ là người Pháp gốc Việt, từ nhỏ sinh sống tại Pháp. Hiện tại thầy đã xuất gia tại Thiền viện Phước Sơn. Thầy đã theo ngành toán cùng trường với Giáo sư Ngô Bảo Châu. Sau khi có được bằng chuyên toán và bằng Master of Sciences, Thầy đã từng làm những công việc khác nhau như kỹ sư phóng phi thuyền, kỹ sư làm máy trợ tim trong ngành y khoa… Thầy được Hoà thượng trụ trì Tiến sĩ Bửu Chánh chỉ định làm giáo tho cho các khoá thiền Vipassana 10 ngày.

Mục lục:

Sự chuẩn bị

Nền tảng giới luật cho thiền

Ăn chay

Thiền và luật tự nhiên Dhamma.

Nguyên do của khổ đau - Tứ diệu đế

Luân hồi - Thập nhị nhân duyên

Tiến trình Giải thoát

Phước đức và công đức

Chu du thế giới

- Thế giới súc vật

- Thế giới của tham lam ngạ quỷ

- Thế giới của sân hận

- Thế giới của con người

- Các thế giới khác

Đẳng cấp của những Sampajano đi đứng nằm ngồi đều là thiền cả

Các tầng thiền

  • Sơ thiền
  • Nhị thiền
  • Tam thiền
  • Tứ thiền

Thế giới của các bậc thánh Arahan

Thế giới tận cùng và sự hòa hợp với Bản thể tối thượng

Hiện tượng tử và sanh

Kỹ thuật thiền Vipassana

Kỹ thuật ngồi

Thiền về hơi thở Anapana

Kỹ thuật quán Vipassana

Tuệ giác

Thiền để giải thoát

Thoát khỏi sự thống trị của những thói quen

Thiền và Tôn giáo

Bát chánh đạo - con đường dẫn đến giải thoát

Bảy phẩm chất cao quý của thiền: Thất giác chi

Thiền và Đức tin

Khoa học và thiền

Thân, khẩu, ý

Luật nhân quả

Thiền và sức khoẻ

Thiền và đời sống gia đình

Thiền và thần thông

Thiền mỗi ngày

Thiền và tuổi trẻ ngày nay

Thông tin về cuốn sách:

Tên sách

THIỀN VIPASSANA NÃO BỘ: ĐƯỜNG ĐẾN CHÂN HẠNH PHÚC

Tác giả

Phước Tuệ Từ

Giá

250.000đ

Số trang

204

Nhà xuất bản

Thế giới

Khổ

14,5x20,5cm

Barcode

8935280913332   ISBN: 978-604-365-941-2

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm mới nhất